Gambar aktiviti Kenny Chua, Pembantu Menteri Kewangan Sabah

0
2835
Kunjungan hormat YB Kenny Chua beserta delegasi ke Pejabat Menteri MITI bertemu YB Darell Leiking atas jemputan rasmi Menteri. Delegasi terdiri daripada pelabur-pelabur berpotensi untuk membangunkan negeri Sabah. -PR

Kunjungan hormat YB Kenny Chua beserta delegasi di Pejabat Menteri Pertanian, YB Sim Tze Tzin. Pertemuan ini membincangkan untuk bagaimana mengembangkan dan memajukan sektor pertanian di Sabah. Melihat dari sudut bagaimana untuk mengurangkan beban petani dan melahirkan usahawan baru yang komited dalam industri pertanian.-PR

Kunjungan hormat YB Kenny Chua beserta delegasi ke Pejabat Menteri MITI bertemu YB Darell Leiking atas jemputan rasmi Menteri. Delegasi terdiri daripada pelabur-pelabur berpotensi untuk membangunkan negeri Sabah. -PR
Kunjungan hormat YB Kenny Chua beserta delegasi di Pejabat Menteri KPDNKK, Putrajaya bertemu YB Dato’ Saifuddin Nasution. Antara perbincangan ialah mengenai kos sara hidup tinggi merupakan isu yang perlu di atasi, reformasi pentadbiran dan peluang saksama kepada semua pengusaha di Sabah.-PR